Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

Teanga: Bughotu

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.