Ревизирано изднаие

Teanga: български

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.