Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά

Teanga: Ελληνικά

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1997, 2003.