Nuevo Testamento Guaraní Pe

Teanga: Guaraní: Western Bolivian

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.