Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Teanga: Ελληνιστική

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.