Ya bàbànán ne Dios nga nesúrát kiya baru wa túlag Genesis se Exodus

Teanga: Isnag

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc.