ฉบับอักษรลาว

Teanga: Iu Mien

Eolas Fé Leagan

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2007 Thailand Bible Society