Tar le Lubba ke tar Kabba

Teanga: Kaba

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc.