aúná-aimba simái tarúmakain-kwasai

Teanga: Kosena

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.