Namána á Dadaamiya Aŋwaslire (Cameroun)

Teanga: Wandala

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved