Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu

Teanga: Nunggubuyu

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved