Uhokri Gannasan

Teanga: Palikúr

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart