Diosbuj Shimi - Mushuj Testamento

Teanga: Quichua: Salasca Highland

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart