The Holy Bible in Shan Common Language

Teanga: Shan

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart