Kitab Bogu Pasad talu' nog Mikpongon

Teanga: Western Subanon

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart