Bbaibele 1996

Teanga: Tonga

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart