Kitab Injil

Teanga: Yakan

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.